On-Site inspecteren & testen

Onze kennis en ervaring op uw locatie.

Als gebruiker van industriële slangassemblages dient u te voldoen aan de eisen voor veilig gebruik zoals gesteld in bijvoorbeeld de Arbowetgeving. Één van de middelen om vast te kunnen stellen of de in gebruik zijnde slangassemblages nog verantwoord ingezet kunnen worden, is het uitvoeren van een inspectie; visueel en/of door middel van een drukproef. Het laten uitvoeren van deze test/keuring biedt de gebruiker van de slangassemblage een redelijke mate van zekerheid dat deze veilig inzetbaar is en geen gevaar levert voor installatie, mens en milieu.

Wat is uw voordeel?

 • U hoeft uw slangen geen dagen meer te missen, deze blijven op uw terrein.
 • Geen transportkosten meer.
 • U heeft direct uitsluitsel over de staat van uw slangen.
 • Bij afkeur maar mogelijk nog te repareren krijgt u direct advies.
 • Wij slaan uw certificaten digitaal op.
 • Middels de online portal kunt u uw certificaten inzien & downloaden.

Ondersteuning & verbetertrajecten.

Door de jarenlange ervaring die onze monteurs hebben opgedaan in uw industrie kunnen zij u ter plekke voorzien van advies. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het maken van de juiste keuze bij het inzetten van een nieuwe slang.
 • Het op de juiste wijze gebruiken van uw slangen, zodat de levensduur aanmerkelijk verlengt wordt.
 • Eventuele kostenbesparende aanpassingen in uw proces.

On-site test team 24/7 inzetbaar!

Voor uw test- en onderhoudsactiviteiten

Voor aanvullende informatie belt u: tel. +31 (0)10-462 39 11, al onze medewerkers zijn in staat om uw vragen te beantwoorden of een afspraak met u in te plannen. Het is ook mogelijk een bericht te sturen via de contactpagina.

Teamkwaliteiten.

Alle testteam engineers op uw locatie zijn standaard in het bezit van VCA-VOL aangevuld met heftruck certificaten, AED, Certificaat Flensmonteur en andere van belang zijnde documenten. Veilig werken op uw locatie is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het GAASBEEK B.V. on-site testteam kan u bijstaan tijdens ingeplande onderhoudsactiviteiten, maar is uiteraard ook oproepbaar tijdens calamiteiten of spoedopdrachten, onderstaande werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren:

 • Inspecteren, testen & (her)certificeren.
 • Visuele inspectie.
 • Inwendige camera inspectie.
 • Hydrostatisch aftesten.
 • Stikstof lektesten.
 • Registratie elektrische geleiding.
 • Meten van lengteveranderingen.
 • Montage elektrische tracing en isolatiemateriaal.
 • On-site reparatie van slangen.
 • Onderhoud/revisie van Manntek & Todo dry disconnect koppelingen.
 • Inmeten kompensatoren.
 • Advisering aan de hand van uw isometrie.
 • Inbouwen/uitbouwen kompensatoren.
 • Aanbrengen elektrische tracing,- en isolatiemateriaal.
 • Bestaande leidingen/slangen voorzien van tracing.
 • Ontwerp en plaatsing isolatiematrassen.